แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ที่ Bar B Q plaza
แลกแล้ว 60 ครั้ง
รับสิทธิ์แล้ว 60 ครั้ง

แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ที่ Bar B Q plaza

1,000
ถึง 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ที่ Bar B Q plaza ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise เท่านั้น
  2. จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์
  3. รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้ หรือ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ดังกล่าว
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด