แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท ที่ Swensen’s
แลกแล้ว 60 ครั้ง
รับสิทธิ์แล้ว 60 ครั้ง

แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท ที่ Swensen’s

1,000
ถึง 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ที่ Swensen’s ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise เท่านั้น
  2. จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์
  3. รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  4. กรุณาแจ้งและกดใช้ บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าพนักงาน
  5. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้มี มูลค่า 100 บาท สามารถใช้แลกซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา
  6. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บาท ต้องชำระส่วนต่าง
  7. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า