แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท ที่ Sizzler
แลกแล้ว 60 ครั้ง
รับสิทธิ์แล้ว 60 ครั้ง

แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท ที่ Sizzler

1,000
ถึง 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise แลกรับฟรี โค้ดส่วนลดแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ที่ Sizzler ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. กรุณาแจ้งและกดใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าพนักงาน
  2. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้มี มูลค่า 100 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ทุกสาขา
  3. บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บาท ต้องชำระส่วนต่าง
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า