แลกรับฟรี E-Coupons บัตรกำนัล โลตัส แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท
แลกแล้ว 60 ครั้ง
รับสิทธิ์แล้ว 60 ครั้ง

แลกรับฟรี E-Coupons บัตรกำนัล โลตัส แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท

500
ถึง 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise แลกรับฟรี E-Coupons บัตรกำนัล โลตัส แทนเงินสด มูลค่า 50 บาท สามารถใช้ได้ที่โลตัสทุกสาขาที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CP Surprise เท่านั้น
 2. จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์
 3. รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้ หรือ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ดังกล่าว
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการใช้ E-Coupons (บัตรกำนัล โลตัส)

 • E-Coupons ไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ E-Coupons
 • สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัส ทุกสาขา และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
 • สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) Bill Payment  และค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 • ส่วนลดจากการใช้ จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มคลับการ์ด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า