ของรางวัล

ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 26 เม.ย. – 20 พ.ค. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 เมษายน 2560 - 25 พฤษภาคม 2560