ของรางวัล

ฟรี! ไก่ห่อสาหร่าย ตราซีพี ที่ 7-eleven เมื่อสมัครสมาชิก CP Surprise
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก CP Surprise ที่สมัครสมาชิกผ่านทาง App, Website, Mobile Web, Call Center เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 กรกฎาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560