ของรางวัล

ฟรี! เบอร์เกอร์สเต๊กไก่ย่างถ่านพริกไทยดำ ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! เบอร์เกอร์สเต๊กไก่ย่างถ่านพริกไทยดำ ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 ก.ค. – 16 ส.ค. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 กรกฎาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560