ของรางวัล

ฟรี! มินิคอกเทล ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! มินิคอกเทล ตราซีพี (ทุกรสชาติ) 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 ส.ค. – 16 ก.ย. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 สิงหาคม 2560 - 23 กันยายน 2560