ของรางวัล

ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 30 ต.ค. – 20 พ.ย. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 30 ตุลาคม 2560 - 23 พฤศจิกายน 2560