ของรางวัล

ฟรี! คอกเทลอกไก่รมควันผสมแฮมชีส ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี

ฟรี! คอกเทลอกไก่รมควันผสมแฮมชีส ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 พ.ย. – 22 ธ.ค. 60

ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 พฤศจิกายน 2560 - 3 มกราคม 2561