ของรางวัล

ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี

ฟรี! อกไก่นุ่ม ตราซีพีดีไลท์ (ทุกรสชาติ) 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 มี.ค. – 18 เม.ย. 61

ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 มีนาคม 2561 - 23 เมษายน 2561