ของรางวัล

ฟรี!เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมาโย ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี

ฟรี!เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมาโย ตราซีพี 1 แพ็ก เเลกรับสิทธิ์ได้ที่ร้าน 7-Eleven  เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 24 ต.ค. – 19 พ.ย. 61

ระยะเวลาโปรโมชั่น 24 ตุลาคม 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561