ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ กระทะเคลือบ ฮันนี่คิงส์ ราคาพิเศษ 290 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 18328514 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562