ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ ชุดทัพพีสเตนเลส 5 ชิ้น ราคาพิเศษ 160 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 55652942 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562