ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อ กาน้ำไร้สาย ราคาพิเศษ 245 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 25076105 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562