ของรางวัล

เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท
เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท (ปกติ 70 บาท) วันนี้ – 31 ธ.ค. 62
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562