ของรางวัล

รับสิทธิ์ซื้อกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์ ราคาพิเศษ 370 บาท ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจาก 24Catalog

สมาชิกต้องแจ้งรหัส 31507003 แก่พนักงานหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ 24 Catalog Call Center เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563