ของรางวัล

คูปองส่วนลด 20 บาท ใช้ที่ซีพี เฟรชมาร์ท
คูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 21 บาทขึ้นไป ที่ซีพี เฟรชมาร์ท
ระยะเวลาโปรโมชั่น 31 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2564