ของรางวัล

คูปองส่วนลด 50 บาท ใช้ที่ซีพี เฟรชมาร์ท

คูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 51 บาทขึ้นไป ที่ซีพี เฟรชมาร์ท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 31 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2564