ของรางวัล

เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท

CP Surprise Super Point!! แลกซื้อเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท (ปกติ 70 บาท) ใช้เพียง 39 คะแนน 8-25 ต.ค. 63

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563