ของรางวัล

เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท

CP Surprise Super Point!! เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่หมวดกาแฟโบราณ 39 บาท (ปกติ 70 บาท) ใช้เพียง 11 คะแนนแลกซื้อ วันนี้ – 30 พ.ย. 63

ระยะเวลาโปรโมชั่น 10 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563