ของรางวัล

ฟรี! เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมาโย ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อสมัครสมาชิก CP Surprise
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก CP Surprise ที่สมัครสมาชิกผ่านทาง App, Website, Mobile Web, Call Center เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 มีนาคม 2560