ของรางวัล

ฟรี! โทริยากิ ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! โทริยากิ ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 26 ก.พ. – 20 มี.ค. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 กุมภาพันธ์ 2560 - 25 มีนาคม 2560