ของรางวัล

ฟรี! ไก่อบเทอริยากิ ตราซีพี เมื่ออัพโหลดใบเสร็จสินค้าซีพี
ฟรี! ไก่อบเทอริยากิ ตราซีพี 1 แพ็ค ที่ 7-eleven เมื่อถ่ายรูปใบเสร็จสินค้าซีพี อัพโหลดผ่าน CP Surprise App ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 20 เม.ย. 60
ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 มีนาคม 2560 - 25 เมษายน 2560