ประกาศผลจับฉลากชิงรางวัลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2560